Prohlášení o ochraně dat - Helanails - nehtové studio

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana dat
Webová stránka nehtového studia www.helanails.cz  je provozována za účelem nabízení služeb (dále jen „služby“). Nutnou součástí kosmetických služeb je i práce s osobními údaji. S těmito údaji nakládáme podle Zásad ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V souvislosti s poskytováním služeb o Vás shromažďujeme Vaše jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, základní zdravotní údaje.
Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni poskytnout veškeré poskytované služby na nejlepší úrovni, tak jak poskytujeme dnes.
Veškeré údaje jsou archivovány po dobu nezbytně nutnou dle právních předpisů po dobu 4 let od poslední návštěvy. Po uplynutí této doby je veškerá dokumentace vymazána.
Získané informace slouží pouze k zajištění kvalitní péče a nejsou předávány dalším osobám.

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že zjistíte, že informace byly použity k marketingovým účelům.
Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
Právo na nahlédnutí do klientské karty.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky